Tekst alternatywny
...
...
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wybocze!

W dniu 06.02.2016 w remizie OSP Bobrowniki Wielkie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze na którym oprócz podsumowania ubiegłego roku, wybrano nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. W zebraniu oprócz druhów strażaków udział wziął Komendant Gminny Jan Szpilski. Zgodnie z porządkiem zebrania, po przedstawieniu sprawozdań za rok ubiegły i planów na rok przyszły nastąpiło udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2015. Przed przejściem do kolejnej części zebrania Komendant Gminny został poproszony przez Przewodniczącego zebrania o wręczenie odznaczeń. W drugiej części zebrania dokonano wyboru Zarządu jednostki oraz Komisji Rewizyjnej na najbliższe pięć lat.

W skład Zarządu weszli następujący druhowie:

Prezes-Jan Panek

Naczelnik-Stolarczyk Arkadiusz

Wiceprezes-Mróz Mateusz

Z-ca Naczelnika-Dobosz Mateusz

Sekretarz- Kluzik Konrad

Skarbnik-Kabat Konrad

Gospodarz-Żurek Sebastian

Członek-Lewandowski Kamil

Członek-Dobosz Leszek

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący- Skrabot Sławomir

Członek- Skrabot Mirosław

Członek-Dudek Łukasz

 

 


Dodał: ST.
Dodane: 08-02-2016, 19:02:38
Powrót
Copyright © 2013 OSP Bobrowniki Wielkie|Created by Mateusz Pecka
All Rights Reserved.